Drømmer du om et praktikforløb der klæder dig godt på til din fremtidige karriere?
Så har Pressalit A/S Østjyllands bedste praktikplads til dig!


Pressalit A/S består af to forretningsområder Pressalit Seats, som også tæller produktbrandet SaniScan, og Pressalit Care. Vi beskæftiger os med udvikling, produktion, markedsføring og salg af toiletsæder samt bad- og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne, og vi sætter en ære i kvalitet og design.


Som praktikant til organisationsudvikling, i foråret 2018, bliver du en del af HRD- & Policy af-delingen, der beskæftiger sig med employer branding, intern kommunikation, CSR, policy ma-king (udvikling, formidling og governance af koncernpolitikker) samt tiltrækning, fastholdelse og udvikling medarbejdere.


Afdelingen består af målrettede, engagerede og erfarne kolleger med vidt forskellige uddannel-sesmæssige baggrunde, der til daglig agerer som rollemodeller over for virksomhedens kultur kendetegnet ved ”Be Responsible”, ”Have Impact” og ”Act United”.

Ansvarsområder:
Pressalit er et internationalt brand med datterselskaber i USA, England, Tyskland, Frankrig, Au-stralien, Sverige og Norge, og du vil derfor blive stillet over for globale perspektiver og udfor-dringer i dit arbejde. Med sparring fra kolleger i afdelingen vil du få til opgave at:
• Deltage i tværfaglige organisationsudviklingsprojekter.
• Planlægge, koordinere og afvikle workshops, undersøgelser og analyser i tæt samarbej-de med projektlederen.
• Evaluere HR indsatser
• Intern kommunikation
For at få succes som praktikant skal du:
Være kandidatstuderende inden for organisation, ledelse, sociologi, antropologi eller lignende. Vi forventer, at du har den teoretiske værktøjskasse i orden og brænder for at være en del af HR.

Vi forventer desuden, at:
• Du taler og skriver flydende engelsk.
• Du har gode analytiske evner, er struktureret og løsningsorienteret.
• Du er engageret og brænder for at lære ved at løse opgaver af høj kvalitet og til rette tid. Dette naturligvis i tæt samarbejde med dine kompetente kolleger og samarbejds-partnere.
• Du kan tage initiativ og er idérig - og formår at omsætte dine ideer til praksis.
• Du kan ”se dig selv” i Pressalit-kulturen og identificere dig med vores 4 værdier ”Vi lyt-ter, Vi giver, Vi leger, Vi handler”.

Vi tilbyder:
Du får et spændende og udfordrende praktikophold med en stejl indlæringskurve og mulighed for at afprøve din teoretiske kunnen i praksis.
Du vil møde en positiv og uformel virksomhedskultur som vores medarbejdere er stolte af at være en del af. Med et praktikophold hos os, har du muligheden for at udbygge dit cv med re-levant erfaring, og du vil løbende modtage konstruktiv feedback og sparring. Praktikperioden er ulønnet, men du får gratis kantineordning og kørselsrefusion.

Yderligere information:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer senest den 20. okto-ber 2017 – via vores jobbank på www.pressalit.com.

Praktikken er som udgangspunkt februar til juni. Velvidende, at fremdriftsreformen har indflydelse på din mulighed for praktik, er der mulighed for at du følger fag samtidig med praktikken eller at praktikken afkortes om nødvendigt. Hvis du har spørgsmål til praktikopholdet er du velkommen til at kontakte HR Specialist, Line Rask (lra@pressalit.com).

Pressalit A/S er en international virksomhed i Ry. Pressalit A/S omfatter to forretningsområder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af produkter til boligen, hovedsageligt badeværelset. De to forretningsområder deler og udvikler en levende kultur, som bæres af det fælles værdigrundlag: Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi handler. De ca. 300 medarbejdere skaber med udgangspunkt i hovedkvarteret i Ry en omsætning på 373 mio. kr. – primært på de europæiske markeder. Følg os på linkedin for at finde ud af mere om Pressalit som arbejdsplads, vores kultur, forretning og produkter.
https://www.linkedin.com/company/pressalit-as
  © Pressalit A/S